Nhắn tin qua Facebook Zalo: 0908.475.688
Hotline: 0908.475.688

0908.475.688

Hiển thị tất cả 7 kết quả

Bảo dưỡng, tạo nhám bê tông

-9%

Bảo dưỡng, tạo nhám bê tông

Dầu lăn khuôn cốp pha Defom R8000

500,000 

Dầu lăn cốp pha nhôm gốc nước

-19%

Bảo dưỡng, tạo nhám bê tông

Bảo dưỡng bê tông GPS CURE 255

550,000 

-10%

Bảo dưỡng, tạo nhám bê tông

Dầu lăn khuôn GPS VK252

720,000 

-1%

Bảo dưỡng, tạo nhám bê tông

Tạo nhám Sika Rugasol C

990,000 

Chất ức chế cho bề mặt bê tông - bề mặt ngang

-2%

Bảo dưỡng, tạo nhám bê tông

Tạo nhám Sika Rugasol F

805,000 

Chất ức chế cho bề mặt bê tông - bề mặt đứng

Bảo dưỡng, tạo nhám bê tông

Bảo dưỡng bê tông Sika Antisol E

1,030,000 

Bảo dưỡng bê tông gốc Acrylic

Bảo dưỡng, tạo nhám bê tông

Bảo dưỡng bê tông Sika Antisol S

855,000 

Bảo dưỡng bê tông gốc Silicate